STEPHEN FRENCH/IMAGESELECT

Hvor mye tjente Hitler på Mein Kampf?

Hitler solgte millioner av eksemplarer av manifestet 'Mein Kampf'. Og det høye salget ga også en gigantisk fortjeneste.

Boken Mein Kampf ble en svært god forretning for Adolf Hitler.

Det politiske manifestet ble skrevet under et ni måneder langt fengselsopphold i 1924 etter et mislykket statskupp og kom ut i 1925 med en prislapp på ca. 310 kroner.

Boken henvendte seg primært til medlemmer av nazipartiet, som Hitler var blitt leder av noen år tid­ligere. Men da nazilederen ble valgt til kansler i 1933, eksploderte interessen for Mein Kampf. Mens boken solgte 9000 eksemplarer i 1925, steg tallet til 850 000 i 1933.

Hitlers manifest var med til å overbevise millioner om nazistenes ideologi.

© Everett Collection/Shutterstock

Budskapet fra Mein Kampf:

Samtidig begynte nazipartiet å bruke boken til å sende penger fra statskassen til Hitlers bankkonto: f.eks. vedtok partiet at alle soldater og nygifte skulle motta Hitlers bok som gave fra staten.

Hitler mottok ti prosent av prisen for hver bok, og takket være bokens popularitet tjente han et beløp som svarer til ca. 110 mill. kroner i året.

Etter hvert ble Mein Kampf så populær at den i 1939 hadde et opplag på 5,2 mill. på 11 forskjellige språk.

VIDEO: Mein Kampf ble en bestseller – i 2016

Video

Etter 2. verdenskrig ble opphavs­retten til Mein Kampf overført til delstaten Bayern, som bestemte at boken ikke skulle trykkes.

Forbudet utløp i 2015, da en ny utgave med 3500 nye fotnoter ble lansert.