Hvorfor brukte ikke Hitler giftgass?

Kunne Nazi-Tyskland ha brukt giftgass?

Tre soldater løper i 1918 gjennom en «gassky», i dette tilfellet heldigvis bare til ære for fotografen.

Adolf Hitler lot være å bruke giftgass mot de allierte av frykt for at det ville føre til massiv gjengjeldelse.

Nazi-Tyskland hadde flere forskjellige giftgasser til rådighet – for eksempel nervegassen tabun. Den var så giftig at selv en liten dråpe var dødelig få minutter etter kontakt med huden. Gassen var utviklet av I.G. Farben, og etter press fra flere ledende nazister kalte Hitler inn en representant fra firmaet for å høre om det ville være mulig å slippe gass over fiendens byer.

Sett fra Hitlers ståsted var svaret nedslående, og han forlot møtet i raseri: Ifølge representanten hadde de allierte nemlig minst like dødbringende masseødeleggelsesvåpen – og sannsynligvis også i større mengder.

Hitler hadde til gjengjeld ingen motforestillinger mot å bruke våpenet til å gasse hjel forsvarsløse jøder i konsentrasjonsleirene.