Hvorfor delte Hitler Polen med Stalin?

Kunne ikke Tyskland ta hele Polen i 1939?

Hitler var villig til å strekke seg langt for å unngå krig med Sovjet­unionen når troppene hans marsjerte inn i Polen.

Da Hitler bestemte seg for å angripe Polen, ville han sikre seg at Stalin ikke rykket inn for å hjelpe landet. Hitler risikerte allerede krig med Frankrike og Storbritannia, som hadde garantert polsk selvstendighet, og den tyske hæren var ikke sterk nok til å kjempe i både øst og vest på samme tid. Krig på to fronter var nettopp en av årsakene til nederlaget i 1. verdenskrig.

Stalin hadde flere grunner til å motsette seg et ensidig tysk angrep på Polen. Frem til 1918 hadde landet vært en del av Russland, og befolkningen i øst besto mest av ukrainere og hviterussere, som tradisjonelt hørte under russisk overherredømme. Og ikke minst ville tyske tropper etter en erobring av Polen stå faretruende nær Sovjetunionens industrielle hjerte.

Derfor tilbød Hitler i 1939 Stalin å dele Polen, selv om de to diktatorene var ideologiske erkefiender.