Ny bok avslører: Hitlers tropper invaderte Polen påvirket av dop

Ifølge en ny bok var Hitlers styrker sterkt påvirket av dop da de okkuperte Polen og Frankrike ved innledningen til andre verdenskrig.

Nazityske soldater paraderer gjennom Warszawa i Polen.

Tyske tropper invaderte Polen påvirket av dop

Da Hitlers tropper invaderte Polen og Frankrike, var de høye på stoffet Pervitin som gjorde dem lys våkne, euforiske og uovervinnelige. Det mener journalisten og forfatteren Norman Ohler, som etter flere års gransking av militære arkiver i Tyskland og USA har skrevet boken “In Der Totale Rausch" om nazistenes bruk av euforiserende stoffer under andre verdenskrig.

I boken avslører han at Nazi-Tyskland testet stoffet Pervitin i 1939 under invasjonen i Polen. Deretter bestilte tyske myndigheter 35 millioner tabletter som skulle brukes under invasjonen i Frankrike våren 1940.

Tablettene hjalp soldatene til å holde seg våkne under de lange slagene og gi dem mot ved fronten, noe som kanskje kan bidra til å forklare hvordan nazityskernes stridsvogner kunne annektere mer av Frankrikes territorium på fire dager enn tyske styrker tok under hele første verdenskrig.

Nazistene lagde tabletter til den ariske rasen

I følge Ohler forbød nazistene stoffer som kokain, opium og morfin og stemplet dem som jødiske. Nazistene satte derfor Det tredje rikes kjemikere i gang med å finne et alternativt stoff til den ariske rasen.

I 1937 fant nazikjemikeren Fritz Hauschild opp Pervitin (et stoff som inneholder metamfetamin), og nazistene leverte deretter ut tablettene til de tyske styrkene:

"I begynnelsen registrerte ikke soldatene at Pervitin var et narkotisk stoff. De trodde at det var omtrent som å drikke kaffe", forklarer Norman Ohler til den tyske radiostasjonen Deustche Welle.

Militære arkiver avslører soldatene

Det var ingen hemmelighet at soldatene tok Pervitin. I følge Ohler var nazistene så absolutt klar over stoffets stimulerende funksjon i strid, og de la ikke skjul på sitt mål:

"Nazistene ville ha Pervitin til å slå Coca Cola. Folk tok det, det virket, og de var euforiske", forklarer Ohler.

I følge Ohler var imidlertid tyskerne ikke alene om å bruke stoffer under andre verdenskrig. Eksempelvis tok britene amfetamin, som de ga videre til amerikanerne, slik at de kunne holde tritt med de tyske soldatene. Derfor mener han at tyskerne bare innledet bruken av stoff i krigføring, mens andre land fulgte opp.

Hitler var dypt avhengig av stoffer

Hitler tok selv ikke stoffet Pervitin, men i boken avslører Ohler at Hitlers psykolog, Theodor Morell, gjorde ham fullstendig avhengig av andre stoffer. Ohler fikk tilgang til Morells notater og så at Morell ga Hitler hele 800 injeksjoner med stoffet Eukodal i en periode over 1349 dager. Eukodal er et smertestillende middel med dobbelt så stor styrke som morfin.

Den tyske historikeren Hans Mommsen mener at avsløringene vil endre dagens oppfatning av Tysklands militærhistorie:

"Det faktum at lynkrigen (i Frankrike, red.) ble drevet med stoffer, motbeviser nok en gang teorien om at den tyske hæren var ren", sier Mommsen.