Var Hitlers varulvkorps en myte?

Er det ren fiksjon at Hitler opprettet et «varulvkorps»?

Varulvkorpset besto særlig av unge fra naziorganisasjonen «Hitlerjugend».

Nei. Selv om det fins mange myter om Nazi-Tysklands «Werwolf»-korps, har det faktisk eksistert. Varulvkorpset ble opprettet sensommeren 1944, da Tysklands krigslykke for alvor hadde snudd. SS Obergruppenführer Hans-Adolf Prützmann fikk i oppgave å trene en elitestyrke som ved hjelp av attentat, sabotasje og geriljakrig skulle operere bak fiendens linjer.

5000 spesielt utvalgte

5000 spesielt utvalgte SS-folk og medlemmer av «Hitlerjugend» ble rekruttert og gjennomgikk hard trening. I mars 1945 klarte medlemmer av korpset å ta livet av Franz Oppenhoff, som de allierte hadde utnevnt til ny borgermester i den tyske byen Aachen.

Det er uvisst hvor mange andre operasjoner varulvene sto bak, men de fleste historikere er enige om at det var få. Og kort tid før Tysklands kapitulasjon i mai 1945 ble korpset offisielt oppløst.

Etter de alliertes invasjon av Tyskland brukte varulvene flygeblader for å oppfordre tyskerne til å fortsette kampen mot okkupasjons­makten­.