Photo collection Anne Frank House, Amsterdam

Anne Franks angiver avslørt av tidligere FBI-agent

Etter seks års forskning er en internasjonal ekspertgruppe klar til å utpeke gjerningsmannen som avslørte Anne Franks skjulested.

DNA-analyse, kunstig intelligens og big data ble brukt for å besvare spørsmålet: Hvem avslørte jødiske Anne Franks skjulested og kostet henne livet? I seks år gikk et ekspertteam ledet av tidligere FBI-agent Vince Pankoke gjennom alle ledetrådene, og i boken The Betrayal of Anne Frank publiserer de nå navnet.

I 1944 hadde Anne Frank og hennes familie gjennom to år unngått deportasjon til konsentrasjonsleirene ved å gjemme seg i et skjult rom i en lagerbygning. Men den 2. august pekte noen ut familien Franks skjulested.

Pankokes team gikk gjennom alle tilgjengelige spor i saken, inkludert et anonymt notat som Anne Franks far mottok rett etter krigen. Sporene pekte på en person ved navn Arnold van den Bergh. Han var notar på kontoret som solgte stjålne jødiske kunstverk til toppnazisten Hermann Göring.

Til tross for alle moderne etterforskningsmetoder er ikke van den Bergh akkurat en kanin som Pankokes team har tryllet frem. Tallrike historikere har tidligere mistenkt notaren, som ifølge boken er den mest sannsynlige gjerningsmannen.

Allerede i 1963 ble mistanken mot Arnold van den Bergh etterforsket av en privatdetektiv som Anne Franks far hyrte. Men detektiven avviste hans skyld. Det gjør mange kritiske Anne Frank-eksperter fortsatt, og de kritiserer den nye boken for å mangle beviser.

© Stadsarchief Amsterdam

Notar ville redde sitt eget skinn

Pankokes etterforskning viser at van den Bergh – som selv var jøde – sannsynligvis anga andre jøder i et forsøk på å redde seg selv og familien.

Van den Bergh hadde opprinnelig klart å bli oppført hos okkupasjonsmakten som «ikke-jøde», men ble senere avslørt. Etter dette anga han, ifølge Pankokes etterforskning, andre jøder for å redde seg selv og familien.

På denne måten klarte han å unngå at døtrene hans ble sendt til en konsentrasjonsleir. Av de åtte jødene som skjulte seg i lagerbygningen, var det derimot bare Anne Franks far som overlevde oppholdet i konsentrasjonsleiren.