Yad Vashem “The Auschwitz Album”
jøder på rampe lead

Auschwitz: Fra toget til gasskammeret

I 1944 er nazistenes utryddelse av Europas jøder i full gang. En tysk fotograf dokumenterer uhyrlighetene idet et tog med ungarske jøder ankommer KZ-leiren Auschwitz-Birkenau om våren.

Det er den 11. april 1945, og de amerikanske styrkene har nettopp nådd frem til konsentrasjonsleiren Dora-Mittelbau i det sørlige Harz. Tyskerne har allerede evakuert det meste av leiren, og bare noen få fanger er igjen – blant dem 19 år gamle Lilly Jacob fra Ungarn.

Hun og familien ble deportert til utryddelsesleiren Auschwitz-Birkenau året før. Lilly ble skilt fra foreldrene og småbrødrene ved ankomsten, men hun håper fortsatt å se dem igjen.

Lilly blir senere sendt til Dora-Mittelbau, hvor hun blir satt til å montere V2-raketter i en underjordisk fabrikk. Hun ligger på sykestuen med tyfus når leiren blir frigjort. I en skuff i brakken gjør hun et urovekkende funn: et vakkert innbundet fotoalbum.

Jøder album mappe

Lilly Jacob fant et etterlatt fotoalbum i KZ-leiren Dora-Mittelbau.

© Yad Vashem “The Auschwitz Album”

Lilly ser at albumet er fylt med bilder fra Auschwitz. Fotografiene viser ankomsten av en transport med ungarske jøder i mai eller juni 1944.

Albumet dokumenterer prosessen fra jødenes ankomst til dødsleiren og frem til de siste øyeblikkene før de blir ført inn i gasskamrene.

Det er ukjent hvem som tok bildene. Det kan ha vært Ernst Hofmann eller Bernhard Walter – de to SS-mennene som skulle ta ID-bilder av alle leirens fanger. Historikerne vet ikke hvorfor bildene ble tatt.

ANKOMSTEN

Jøder ankomst togstation

Skorsteinene til Krematorium II og Krematorium III kan ses i bakgrunnen. Her ble mange av jødene brent samme dag som de ankom.

© Yad Vashem “The Auschwitz Album”

Jødene settes av i helvetes forgård

Fra den 15. mai til den 9. juli 1944 ble over 434 000 ungarske jøder deportert til nazistenes KZ-leirer. De fleste endte i Auschwitz-Birkenau. Togene kjørte inn til en plattform i leiren, hvoretter jødene ble beordret ut av de overfylte togvognene. Ca. 80 pst. ble gasset i hjel kort etter ankomsten.

LEIREN

Jøder lejeren kort

Auschwitz-Birkenaus krematorier (markert med rødt) kunne brenne opp mot 9000 mennesker om dagen.

© Mauro Piccardi/Imageselect

Auschwitz-Birkenau er en dødsfabrikk

Hovedleiren, Auschwitz I, ble tatt i bruk i 1940 og huset fortrinnsvis politiske fanger. Auschwitz II (Auschwitz-Birkenau) fra 1942 var en utryddelsesleir med fire gasskamre og krematorier, mens Auschwitz III, hvor fangene produserte gummi og syntetisk bensin, ble oppført av det tyske kjemikonsernet IG Farben.

OPPDELINGEN

Jøder togstation billede

I bakgrunnen ses Auschwitz-Birkenaus sentrale vakttårn, hvis åpning toget med de dødsdømte jødene passerte gjennom på vei inn i leiren.

© Yad Vashem “The Auschwitz Album”

De nyankomne blir delt i grupper

Når SS-vaktene hadde fått alle ut av vognene, ble de nyankomne bedt om å etterlate sine eiendeler i bunker på plattformen. Deretter ble jødene delt opp i to grupper basert på kjønn og alder: Menn og eldre gutter i den ene køen, kvinner og barn i den andre.

UTVELGELSEN

Jøder bliver tjekket af soldat

Kvinnen på bildet, Geza Lajtos, overlevde Auschwitz-Birkenau, men døde i en annen KZ-leir i mars 1945.

© Yad Vashem “The Auschwitz Album”

Leger utsteder dødsdommene

Nå begynte den såkalte seleksjonen. SS-leger vurderte de nyankomne. Formålet var å avgjøre hvilke jøder som var «arbeidsdyktige». Noen av de nyankomne ble bedt om å opplyse alder og om de hadde lært et håndverk, men de fleste ble vurdert utelukkende på sin fremtoning.

SLAVEARBEID

Jøder i pyjamas slaver

I alt ble ca. 1,1 millioner jøder deportert til Auschwitz – av dem ble 200 000 plukket ut til straffarbeid, resten ble myrdet med en gang.

© Yad Vashem “The Auschwitz Album”

Fanger er bare et nummer i rekken

De jødene som i SS-mennenes øyne var friske nok til å arbeide, ble sendt videre inn i leiren. Her ble de barbert skallet, gjennomgikk en avlusning og fikk tatovert et fangenummer på venstre underarm. Til slutt fikk de utlevert en stripete fangedrakt og tildelt en plass i en av leirens brakker.

EIENDELER

Jøder i lejeren

De konfiskerte eiendelene ble sortert og oppbevart i brakkene i den såkalte Canada-avdelingen i Auschwitz-Birkenau.

© Yad Vashem “The Auschwitz Album”

Alle eiendeler blir beslaglagt

En spesiell gruppe KZ-fanger fra leirens Sonderkommando hadde ansvaret for å rote igjennom de nyankomnes kofferter og sortere eiendelene. Klær, sko og smykker ble lagt i bunker, så alt av verdi kunne nyttiggjøres andre steder i Det tredje riket. Flesteparten av de opprinnelige eierne var allerede døde når sorteringen var over.

DØDSDØMTE

Jøder i lejeren står i kø

De jødene som legene fant uegnet til straffarbeid ble sendt direkte til gasskamrene.

© Yad Vashem “The Auschwitz Album”

Direkte til gasskamrene

Flesteparten av jødene – især kvinner, barn, syke, funksjonshemmede og gamle – ble kassert av SS-legene og sendt til leirens gasskamre. Jødene kom først til et omkledningsrom hvor de fikk beskjed om å kle av seg så de kunne få et bad. De visste ikke at de i stedet ville bli gasset.

VENTETID

Jødiske kvinder og børn

Jødene visste ikke hva som ventet dem der de satt i gresset utenfor gasskamrene.

© Yad Vashem “The Auschwitz Album”

Dødens grønne venteværelse

Sommeren 1944 fikk nazistene i Auschwitz-Birkenau et problem: Gasskamrene og krematoriene hadde ikke kapasitet til å håndtere de mange jødene som ankom i togene fra Ungarn. Derfor fikk mange av jødene en siste rolig stund i en lund foran gasskamrene.

SISTE ØYEBLIKK

Jøder kvinder og børn i skoven

Fra 1944 ble alle barn under 14 år automatisk kassert som arbeidskraft og sendt rett til gasskamrene.

© Yad Vashem “The Auschwitz Album”

Ventetiden er over

Når det igjen var plass i «omkledningsrommet», ble de ventende ført inn til sin død. Tyskerne deporterte rundt 216 000 jødiske barn under 18 år til Auschwitz-Birkenau. Av dem ble langt størstedelen gasset med det samme, andre inngikk i uhyggelige menneskeforsøk hos dr. Josef Mengele.

OPPDAGELSEN

Jøder dreng og pige

Lilly oppdaget brødrene sine på et av bildene. I 1980 forærte hun Auschwitz-albumet til israelske myndigheter.

© Yad Vashem “The Auschwitz Album”

Lilly Jacob finner sin familie

Mens Lilly Jacob blar i Auschwitz-albumet, oppdager hun et bilde av Sril og Zelig – hennes to brødre – i vrimmelen foran togvognene. De ble begge gasset i hjel. I årene etter 2. verdenskrig oppsøkte mange overlevende jøder Lilly i håp om å finne et bilde av en av sine kjære som forsvant under Holocaust.