Creative Commons

Hemmelig arkiv om Holocaust er åpent for alle

For første gang er FNs omfattende arkiver om andre verdenskrig gjort tilgjengelige for offentligheten. Dokumentene avslører blant annet at de allierte kjente til nazistenes drap på jøder lenge før de fant de første konsentrasjonsleirene.

I 70 år har titusenvis av dokumenter vært skjult fra privatpersoners nysgjerrige blikk.

Sidene med vitnesbyrd fra andre verdenskrig stammer fra FNs kommisjon for krigsforbrytelser.

Arkivet gir et unikt innblikk i hvordan FN og de allierte forsøkte å rettsforfølge Nazi-Tyskland under krigen.

Kjente til konsentrasjonsleirer

Arkivene viser nemlig at de allierte faktisk rettet anklager mot Hitler og hans håndlangere mens krigen sto på – og ikke først senere under for eksempel Nürnbergprosessen.

Arkivene avslører også at de allierte allerede i desember 1942 visste at nazistene hadde drept minst 2 millioner jøder.

Og på det tidspunktet kom USA og Storbritannia med en offentlig erklæring om nedslaktingen – selv om det skulle gå enda 2,5 år før sovjetiske tropper fant de første konsentrasjonsleirene i Polen.

Anklager mot Hitler under krigen

En annen interessant avsløring fra arkivet er at det står beskrevet at de allierte prøvde å gjøre Hitler direkte ansvarlig for en massakre i Tsjekkoslovakia.

Her ga Hitler og Himmler i juni 1942 ordre om at 173 menn i landsbyen Lidice skulle henrettes.

Ben Barkow, leder av The Wiener Library, sier til HISTORY at de alliertes forsøk på å rettsforfølge Hitler må ses som en prinsippsak.

"Men ikke desto mindre var det et viktig signal å sende," sier Barkow.

Arkiv ligger på nettet

Dokumentene er offentliggjort av nettopp The Wiener Library i London, som forsker på holocaust og folkemord.

Hele arkivet kan finner du på bibliotekets hjemmeside.