Shutterstock

Hva betyr ordet holocaust?

Holocaust ble brukt som en betegnelse på folkemord allerede i middelalderen, men hva betyr egentlig ordet?

Ordet holocaust stammer fra det greske ordet holókauston som betyr helt (holós) brent (kaustos).

Holókauston er en spesiell form for dyreofring hvor offerdyret blir fullstendig brent til aske. I gresk og romersk mytologi ville gudene bare ha denne typen offer.

Ordet ble første gang brukt av eng­elske krønikeskrivere cirka 1190 til å beskrive massakren på jøder under den engelske kongen Rikard Løvehjerte.

Men ordet var ikke spesielt forbundet med jødene, og fra 1600-tallet ble det brukt som synonym for store massakrer.

I 1895 beskrev avisen The New York Times f.eks. osmanenes mord på de kristne armenerne som holocaust.

I oktober 1941 ble jødenes situasjon for første gang betegnet som Holocaust (med stor H) på engelsk i bladet The American Hebrew.

Men det var først i 1960-årene at nazistenes forsøk på å utrydde jødene ble kalt Holocaust i brede kretser.