Shutterstock

Hvem avslørte Anne Franks skjulested?

Etter mer enn to år i skjul ble Anne Frank og syv andre plutselig funnet av tyskerne. Ble de forrådt, eller var det en ren tilfeldighet?

Den 4. august 1944 stormet det tyske sikkerhetspolitiet en bygning i Amsterdam som hadde vært skjulested for åtte jøder i over to år.

Blant de arresterte som hadde skjult seg for nazistene var ten-åringsjenta Anne Frank.

Hun døde året etter i en konsentrasjonsleir, men dagboken hennes fra tiden i skjul gjorde henne verdensberømt etter 2. verdenskrig.

Helt siden den skjebnesvangre augustdagen i 1944 har historikere debattert hvem det var som avslørte Anne Franks skjulested for nazistene.

Anne Frank døde av tyfus i kz-leiren Bergen-Belsen, 15 år gammel.

© Imageselect

Over 30 personer har vært mistenkt

Gjennom årene er over 30 personer blitt utpekt som den skyldige i forskjellige undersøkelser, men hittil har ingen kunnet fremlegge noe fellende bevis.

Blant de mest opplagt mistenkte er en lagerarbeider og en rengjøringskone som arbeidet i selskapet som eide bygningen der Anne Frank skjulte seg.

Undersøkelser og intervjuer har likevel ikke kunnet finne beviser for deres skyld.

Noen historikere har ment at Anne Frank ikke ble angitt, men at hun ble oppdaget ved en tilfeldighet.

Ifølge en nederlandsk undersøkelse kan politiet ha vært på sporet av en sak om falske rasjoneringsmerker da de ved en tilfeldighet oppdaget de åtte skjulte personene.

Det er lite trolig at Anne Franks tyster noensinne blir avslørt. Dokumenter fra arrestasjonen eksisterer ikke, og de fleste vitnene er i dag døde.