Hvor mange overlevde Holocaust?

Var nazistenes Holocaust nær ved å utrydde samtlige jøder i Europa?

Det bodde rundt ni millioner jøder i landene som under 2. verdenskrig ble okkupert av nazistene eller var alliert med Tyskland. Av dem overlevde tre millioner til mai 1945.

Nazistenes egen politikk var en del av årsaken til at dødstallet ikke ble enda større. Før de systematiske drapene begynte i 1941, skulle jødene bare fordrives, og i Tyskland fikk mange lov til å emigrere.

Visse forhold i noen av de okkuperte landene gjorde også at mange rakk å komme seg i sikkerhet. Franske jøder hadde for eksempel flere fluktveier. De kunne krysse de spanske og sveitsiske grensene eller prøve å komme seg til Nord-Afrika via det ikke-okkuperte Vichy-Frankrike.

I Norge fikk jødene stort sett være i fred den første tiden etter krigsutbruddet. Før arrestasjonene begynte i 1942, greide mange jøder å flykte til Storbritannia og Sverige.