United States Holocaust Memorial Museum
KZ-leir

Hvor mange romer drepte nazistene?

Jødene var langt fra de eneste som nazistene prøvde å utrydde under Holocaust. Også et stort antall av Europas romer endte sine dager i konsentrasjonsleirer hvor de ble systematisk myrdet.

Romene er et underlegent folk og «fiender av den rasebaserte stat». Slik var beskrivelsen av romfolket i et spesielt dekret som nazistene la til de rasistiske Nürnberglovene i november 1935. Dermed var romene i praksis satt i samme kategori som jødene – og dømt til utryddelse under Holocaust.

Ved begynnelsen av andre verdenskrig ble de fleste romene i Tyskland deportert til Polen, der de ble brukt som slavearbeidere. De som ikke ble slitt i hjel, endte sine dager i konsentrasjonsleirer som Bełźec, Sobibór og Treblinka.

Nazistene drepte alle som stakk seg ut

Jødene og romene var ikke de eneste som ble ofre for Holocaust. Nazistene drepte systematisk alle grupper som ikke passet inn i deres bilde av et raserent Tredje rike.

Homoseksuelle i KZ-leir
© USHMM

Homofile

Antall drepte: 10 000–15 000

Hitlers plan om et mektig tysk herrefolk hadde ikke plass til homofile, som i stort antall ble forfulgt, torturert og henrettet. I 1936 etablerte nazistene Rikssentralen for bekjempelse av homoseksualitet og abort, som fikk til oppgave å kartlegge og registrere homofile.

Handikappet
© Vancouver Holocaust Education Centre

Funksjonshemmede og psykisk syke

Antall drepte: Ca. 250 000

Mennesker med fysiske og psykiske funksjonshemninger svekket den ariske rasen, mente nazistene. Derfor vedtok de i 1933 en lov som tillot tvangssterilisering av mennesker med fysiske og psykiske lidelser. Under krigen gjennomførte nazistene en rekke rasehygieneprogrammer, som tok livet av ca. en kvart million funksjonshemmede og syke.

Armbind
© Coreyjo

Jehovas vitner

Antall drepte: Minst 1500

Medlemmer av Jehovas vitner nektet å anerkjenne andre autoriteter enn Gud. De ville derfor ikke erklære lojalitet til Hitler, slutte seg til nazipartiet eller gå i krig for Det tredje riket. Tusenvis av Jehovas vitner ble derfor sendt til konsentrasjonsleirer, der de bar et spesielt armbånd med en lilla trekant.

Andre ble sendt til såkalte sigøynerleirer, hvor de døde av sult og sykdom, mens titusenvis av romer ble skutt og drept av dødsskvadroner i Øst-Europa og på Balkan.

Etter direkte ordre fra Heinrich Himmler ble mange romer i de tyskokkuperte områdene sendt til dødsleiren Auschwitz-Birkenau etter desember 1942. Her ble de bl.a. brukt til medisinske eksperimenter og gasset i hjel.

Folkemordet ble glemt

Historikere kan ikke med sikkerhet slå fast hvor mange romer nazistene drepte under andre verdenskrig. De fleste historikere anslår imidlertid at tyskerne og deres allierte tok livet av opptil 500 000 av Europas 1–1,5 millioner romer.

I kjølvannet av andre verdenskrig ble forbrytelsene mot romfolket stort sett oversett og glemt.

KZ-leir

Tusenvis av romer endte sine dager i nazistenes utryddelsesleirer – bl.a. i Bełźec.

© United States Holocaust Memorial Museum

Folkemordet fylte ikke mye i rettssakene mot nazistene, og romfolket ble ikke nevnt på monumenter til minne om nazistenes ofre.

Nazistenes utryddelse av romfolket – som historikeren Eve Rosenhaft har kalt «den glemte holocaust» – ble først formelt anerkjent av Vest-Tyskland i 1979.