Jødiske midler betalte Hitlers krig

En stor del av Tysklands krigsinnsats ble betalt med jødiske penger. Det avslører en historiker som har finstudert det tyske finansdepartementets rolle under krigen.

I 1935 skrev Hitler under på Nürnberglovene, som ga embetsmenn frie tøyler til å plyndre jøder.

Minst 30 prosent av det tyske militærets utgifter under andre verdenskrig ble finansiert med jødiske penger. Det slår historikeren Hans-Peter Ullmann fra universitetet i Köln fast. Han har gransket det tyske finansdepartementets aktiviteter under Hitler og regnet ut at embetsmenn stjal 120 milliarder tyske riksmark – noe som tilsvarer mer enn 5000 milliarder i dagens norske kroner – fra jøder i årene 1933 til 1945.

Embetsmenn skal ha arbeidet aktivt med å «utrydde jødene økonomisk» ved hjelp av blant annet særskatter og beslag av jødiske konti. Nazistene tjente også formuer på salg av eiendeler som tilhørte jøder som emigrerte eller ble sendt til konsentrasjonsleirer.

I årene 1941 til 1945 avholdt myndighetene daglige auksjoner der inventar fra jødiske hjem ble solgt. Dokumenter fra finansdepartementet viser også at 72 000 jødiske boliger i Polen og Baltikum systematisk ble plyndret, mens skatteinspektører førte nøye regnskap med antall togvogner som transporterte utbyttet til Tyskland.