I gettoene var feiringen av sabbaten stadig satt i system. I konsentrasjonsleirene måtte man improvisere.

Kunne jøder utøve tro i KZ-leirene?

Jeg har sett bilder av jødiske bønnebøker fra Auschwitz. Var religion tillatt i KZ-leirene?

Den nazistiske ideologien forbød all religionsutøvelse i konsentrasjonsleirene. Likevel greide jødene å holde sine høytider i hevd. En jødisk gudstjeneste krever nemlig bare at det er ti menn samlet for å be. Gudstjenestene kunne derfor foretas i smug om kvelden, etter at fangene var låst inne i brakkene. I motsetning til dødsleirene, der all eiendom ble fratatt jødene, kunne fangene i arbeidsleirene beholde visse personlige effekter – blant annet bønnebøker som ble brukt under de improviserte gudstjenestene.

Vitnesbyrd fra overlevende forteller også hvordan jødene i konsentrasjonsleirene ga hverandre religionsundervisning og dermed holdt troen levende.

Kanskje du er interessert i