Carsten Koall/Getty Images
Begravelse Keiser Vilhelm-instituttet for rasehygiene

Mengeles ofre får endelig fred

16 000 knokkelrester fra Nazi-Tysklands rasehygieneeksperimenter har nå endelig fått en skikkelig begravelse. Knoklene stammer fra Kaiser Wilhelm-Institut, hvor blant annet legen Josef Mengele utførte sine forsøk.

I 2014 dukket restene av minst 54 ofre for nazistenes forbrytelser opp i Berlin. Nå er de endelig gravlagt.

«Det er vår plikt, selv om det har tatt lang tid, å gi disse ofrene fred – selv om vi ikke kjenner navnene deres», forklarer sjefen for Berlins frie universitet, Günter Ziegler.

Knoklene ble funnet på universitetets område under en arkeologisk utgravning og stammer trolig fra ofre for de rasistiske studiene som ble utført på området frem til Nazi-Tysklands sammenbrudd i 1945. Ved det som den gang het Keiser Vilhelm-instituttet for rasehygiene. Her ble det utført målinger og eksperimenter på minoriteter – eksperimenter som ofte fikk dødelig utgang.

16 000 knokler dukket opp

Ikke mindre enn 16 000 knokkeldeler er nå gravlagt. Universitetet valgte bevisst å ikke foreta ytterligere klassifiseringer av hvem de kan ha tilhørt, da de fryktet det ville følge den rasistiske tankegangen som lå bak eksperimentene.

Men det er sannsynlig at blant annet den beryktede dr. Josef Mengele, som holdt til på instituttet, har arbeidet med knoklene.

Som en del av instituttets arbeid hadde mange av knoklene fått inskripsjoner som avslørte hvor de stammet fra. Her var det blant annet tydelig at flere stammet fra de tyske koloniene i Afrika.

Rundt 230 personer ble invitert til begravelsesseremonien i Berlin, inkludert representanter fra blant annet jødiske og afrikanske organisasjoner.

Tysklands koloni Kamerun

Noen av de 16 000 knokkelrestene som ble funnet, kan ha tilhørt innfødte fra Tysklands tidligere kolonier i for eksempel Kamerun.

© Public Domain, Das Bundesarchiv