OTFW, Berlin

Nå blir nazistenes svarte ofre omsider minnet

Hitlers vanvidds-visjon om et raserent Tyskland kostet ikke bare millioner av jøder livet. Også tyskere med mørk hud ble jaktet på.

Siden 1992 har et av Tysklands lengste holocaust-prosjekter vært i gang: nedleggelsen av tusenvis av såkalte snublesteiner. Dette er minnesteiner som legges ned i fortauet foran adressen der offeret for nazistenes forbrytelser i sin tid bodde.

Hver stein er forsynt med navnet på offeret og en liten tekst om hvor og hvorfor Hitlers håndlangere drepte vedkommende.

Nylig ble det skrevet historie da de første snublesteinene til minne om svarte holocaust-ofre ble lagt ned. Steinenes minneplate omtaler Martha Ndumbe, som døde av tuberkulose i Ravensbrück konsentrasjonsleir 5. februar 1945, og Ferdinand James Allen, som ble myrdet på et tysk sanatorium i 1941.

"Nazistenes svarte ofre har lenge blitt oversett, både av akademiske forskere og med hensyn til minnesmerke-politikk", forteller Sophia Schmitz ved snublestein-koordineringskontoret i Berlin.

Til nå er det satt opp over 74 000 snublesteiner på fortauer rundt om i Europa – noen av dem i Norden. Utenfor Apelbergsgatan 36 i Stockholm minnes for eksempel jøden Hans E. Szybilski.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hans_Szybilski

© Frankie Fouganthin

Svarte ofre ble glemt

“I en by som Berlin eksisterte det i 1920- og 1930-årene et svart miljø som først ble forfulgt og senere ofte drept under nazi-styret. Det er vårt mål å børste støv av alle deres historier og presentere dem på nytt, også selv om det er sent”, forklarer Schmitz.

Noen av Tysklands svarte stammet fra forhold mellom tyske kvinner og afrikanske okkupasjonstropper, som etter 1. verdenskrig patruljerte i Rhinland.