Giles Emery

Ofre fra middelalderens holocaust lå i brønn

Historikerne trodde at likene i en brønn i Norwich var døde av pest. Men sannheten var langt mer grusom.

I 2004 gjorde britiske arkeologer et makabert funn i byen Norwich, som ligger 180 km nordøst for London: 17 lik lå sammenfiltret i bunnen av en brønn fra middelalderen.

Karbon-14-undersøkelser viste at ofrene var døde på enten 1000- eller 1100-tallet, og forskernes første teori lød at likene var blitt kastet i brønnen under en pandemi. Kanskje pestens herjinger hadde gjort det nødvendig å kvitte seg med de døde i all hast.

Men nå har DNA-analyser avslørt en langt mer makaber dødsårsak.

Likene i brønnen har vært en gåte for de britiske forskerne i 18 år. Nå har de omsider oppklart mysteriet.

© Giles Emery

Korsfarere slaktet jøder

I åtte år har forskere undersøkt en annen teori: at likene stammet fra en blodig massakre på jødene i Norwich i februar 1190.
DNA-tester slår nå fast at alle likene i brønnen var av jødisk avstamning. Historikerne kan derfor med relativ presisjon fastslå omstendighetene rundt jødenes død.

Krønikeskriveren Ralph de Diceto (1120–1202) forklarte i sitt arbeid Ymagines historiarum at korsfarere sto bak blodbadet:

«Mange av dem som skyndte seg til Jerusalem, bestemte seg først for å angripe jødene, før de invaderte sarasenerne. 6. februar (1190, red.) ble alle jøder som ble funnet i husene sine, slaktet ned», skriver de Diceto.

DNA-testene avslører at et av ofrene var bare ti år gammel da hun ble kastet i brønnen.