Påstand: Gass var for risikabelt

Det blir hevdet at nazistene ikke kunne ha brukt Zyklon B-gass fordi det var for risikabelt.

På et myrlendt jorde utenfor Auschwitz-hovedleiren bygde fangene sin egen dødsleir.

PÅSTAND: Nazistene kan ikke ha brukt Zyklon B-gass i krematoriebygningene, for kombina­sjonen av den dødelige gassen og varmen fra ovnene ville ha forårsaket en dødelig eksplosjon.

FAKTA: I teorien stemmer det at store mengder Zyklon B i luften sammen med varmen fra ovnene ville ha forårsaket en kraftig eksplosjon i krematoriene. Men vitenskapelige undersøkelser har vist at den svært konsentrerte gassmengden som var påkrevd for å utrydde mennesker i gasskamrene, var 200 ganger lavere enn mengden som skal til for å frembringe en eksplosjon.

Så selv om nazistene hadde dosert gassen svært rundhåndet, ville mengden fremdeles ha vært altfor liten til å forårsake en eksplosjon.