Røde Kors benekter å stå bak dokumentet som blir brukt av holocaust-fornekterne.

Påstand: Naturlige årsaker bak dødstallene

Tilhengerne av denne påstanden mener at dødstallene over jøder drept i holocaust er sterkt overdrevet.

17. januar 2011 av Else Christensen

PÅSTAND: : Tallet på jøder som ble drept under holocaust, er sterkt overdrevet. Høyst 200 000–300 000 døde – alle av naturlige årsaker.

FAKTA: Forskere anslår at mellom 5,5 og 6 millioner mennesker ble drept under jødeutryddelsen. Myten om at «bare» 200 000 døde stammer fra boken «General Psychologus» skrevet av den ukjente forfatteren Alexander Scronn. Navnet er trolig et pseudonym, og boken ble utgitt i 1965 i Brasil, som tok imot mange tyske nazister etter krigen. Scronn hevder at han baserer utsagnet sitt på opplysninger fra Det internasjonale Røde Kors.

Røde Kors har flere ganger gått ut med kraftige dementier av Scronns tese, men det har ikke hindret fornekterne i å fortsette å føre Alexander Scronn som sannhetsvitne.

Kanskje du er interessert i