Shutterstock
Gulltog

Hva skjedde med nazistenes gulltog?

Mot slutten av 2. verdenskrig forsvant et tog fylt med nazistisk tyvegods angivelig sporløst i Polen. Men nå har en gruppe polske skattejegere kanskje funnet spor etter skatten.

I de siste månedene av 2. verdenskrig var nazistene i Polen under stort press. Den sovjetiske hæren rykket nærmere dag for dag, og tyskerne trengte å få rikdommen sin – som de hadde plyndret – unna før fienden okkuperte landet.

Løsningen ble å laste et tog med gull, smykker og kunstskatter, og det såkalte «gulltoget» skulle så sendes til Tyskland. Før toget nådde bestemmelsesstedet, forsvant det imidlertid sporløst i det sørvestlige Polen.

Slik lyder en av de oftest fortalte historiene om nazistenes myteomspunne gulltog. Om toget noen gang har eksistert, er historikerne i tvil om, for så langt har ingen kunnet bekrefte eksistensen av toget eller verdisakene. Likevel har skattejegere – bl.a. den polske hæren – prøvd å finne toget og dets verdisaker siden 1945.

Nazistenes forsvunne skatter

Gulltoget i Polen er ikke den eneste nazi-skatten som forsvant i 2. verdenskrigs kaos. Også i bl.a. Afrika og Nord-Atlanteren forsvant gull tilsynelatende sporløst for aldri å bli funnet igjen.

Ravkammeret
© UC Santa Cruz

Ravkammeret

Ravkammeret besto av kostbare veggpaneler dekorert med rav og gull, som tsar Peter den store fikk av Fredrik Vilhelm 1. av Preussen i 1716. Da nazistene invaderte Sovjetunionen i 1941, sendte de veggpanelene til Königsberg. Ravkammeret forsvant under de alliertes bombing av byen i 1944.

Erwin Rommel, portrett
© Shutterstock

Rommels gull

I 1943 stjal nazistene etter sigende store mengder gull fra jøder i det tysk-erobrede Tunisia. Gullet ble sendt til Korsika, men sank tilsynelatende til havets bunn på reisen derfra videre til Tyskland. Siden da har skattejegere prøvd å lokalisere det forliste skipet med gullskatten.

Rafael portrett
© Ministry of Culture and Art

«Portrett av en ung mann»

Nazistene stjal en stor mengde malerier under 2. verdenskrig. Et av de mest berømte var «Portrett av en ung mann», laget av renessansemaleren Rafael. Tyskerne stjal maleriet fra et museum i 1939 og brakte det til en borg i Kraków. Da amerikanske soldater inntok borgen, var imidlertid maleriet forsvunnet.

Tysk skip
© Nikolaus Stürzl

S.S. Minden

Det tyske skipet S.S. Minden var på vei fra Brasil til Tyskland da det ble senket av et britisk skip i farvannet utenfor Island. Etter sigende var skipet fylt med gull. Så sent som i 2018 prøvde et britisk selskap å lokalisere skipsvraket og gullskatten, men forgjeves.

Skattejegere: Vi har funnet nazi-gull

En av de mest utbredte teoriene er at nazistene gjemte toget i et nettverk av tunneler nær grensen til Tyskland. Så langt har imidlertid søk i området vist seg å være resultatløse.

Jakten på nazistenes forsvunne skatter fortsetter imidlertid med uforminsket styrke. Senest i mai 2022 meddelte en gruppe polske skattejegere at de hadde funnet en nazi-gullskatt.

Ifølge polakkene brukte de en dagbok fra en SS-offiser for å spore opp skatten, og så brukte de georadar for å identifisere flere tonn gull tre meter under jorden i en polsk landsby.

Skattejegerne venter nå på tillatelse til å foreta en utgraving av gullet.