U.S. National Archives and Records Administration
Kasser med krutt blir stablet

Hva var den amerikanske låne- og leieloven?

Britene har ryggen mot veggen i kampen mot Hitler i 1941. USA nøler med å gå inn i krigen og vedtar en særlov som skal gi britene sårt tiltrengt hjelp i deres kamp mot Nazi-Tyskland.

Låne- og leieloven (Lend-Lease Act) ble vedtatt av den amerikanske kongressen i mars 1941. Loven ga USA mulighet til å låne eller leie ut krigsmateriell til land som var «vitale for forsvaret av De forente stater».

Dette betydde at amerikanerne kunne sende våpen, olje og mat til landene som kjempet mot Nazi-Tyskland, mens USA offisielt fortsatt kunne hevde å være nøytralt.

I realiteten var imidlertid loven et oppgjør med USAs utenrikspolitiske linje, som i flere tiår hadde diktert at landet skulle avstå fra konflikter utenfor Nord- og Sør-Amerika.

Kasser med krutt blir stablet

USA sendte store mengder krigsmateriell til britene – her blir kasser med eksplosiver stablet før avseiling.

© U.S. National Archives and Records Administration

Britene nøt godt av loven

Hjelpen var svært velkommen i Storbritannia, som etter Frankrikes fall i 1940 kjempet på egen hånd mot tyskerne i en periode.

Britene endte opp med å motta hjelp til en verdi av ca. 600 milliarder nåtidsdollar, men også andre land ble hjulpet av loven. I løpet av krigen kom USAs bistand opp i ca. en billion dollar, som formelt skulle betales tilbake etter krigen. Men praktisk talt all hjelpen ble til slutt ettergitt.

Bistanden ble stoppet etter andre verdenskrig, men i mai 2022 satte president Joe Biden sin signatur på en gjenoppliving av loven. I praksis vil dette gjøre det lettere for USA å sende våpen til ukrainernes «kamp for å forsvare sitt land og demokrati mot Putins brutale krig», forklarte presidenten.