Hva var Rommels asparges?

For feltmarskalk Rommel var ingen idé for søkt når det gjaldt å holde amerikanerne stangen under invasjonen av Normandie i 1944.

Under 2. verdenskrig gravde tyskerne ned over en million 4-5 m lange påler i Normandie.

Formålet var å ødelegge de alliertes glidefly og såre fiendtlige fallskjermsoldater i tilfelle av en invasjon. Pålene ble oppkalt etter den tyske feltmarskalken Erwin Rommel, som beordret nedgravingen.

Tilnavnet “asparges” kom av at de allierte soldatene mente de nedgravde pålene minnet om asparges som vokste opp av jorden.

Ideen til pålene ble født i 1943, da Rommel fikk ansvaret for de tyske forsvarsstillingene langs Europas vestkyst ut mot Atlanteren.

Etter en inspeksjon beordret Rommel millioner av trepåler gravd ned i marker og enger for å beskytte Normandie mot en invasjon fra luften. Pålene ble gravd ned med 25-30 meters avstand og var enten spisse eller de fikk montert miner på toppen.

Mellom pålene ble det trukket pigg- eller snubletråd som utløste håndgranater. Ut over pålene fikk Rommel også oversvømt store åkerområder og satt opp et stort antall maskingeværreder.

Tross det store antallet fikk Rommels asparges ingen nevneverdig strategisk betydning da de allierte invaderte Normandie i juni 1944.