Hvem fordelte rasjoneringskortene under andre verdenskrig?

Hvordan ble rasjoneringene fastsatt under krigen?

Rasjoneringskortene skulle sikre at alle innbyggere fikk maten de trengte.

Under andre verdenskrig var de fleste dagligvarer rasjonert. Forsyninger til innbyggerne ble bestemt av de enkelte regjeringene i de landene som var rammet av krigen.

I Norge var det en kommunal såkalt forsyningsnemnd som utstedte rasjoneringskortene. Tilbudet ble avgjort av hvilke varer som var til rådighet, samt behovet hos hver enkelt innbygger. I Norge ble det innført rasjonering for praktisk talt alle konsumvarer, og for enkelte varer ble ordningen opprettholdt til 1951.

Rasjoneringen skulle først og fremst sikre at landets hær hadde tilstrekkelige forsyninger, samtidig med at innbyggerne kunne kjøpe nok mat til å overleve. Rasjoneringen skulle også hindre at prisene ble presset i været.

Svartebørshandel var ikke til å unngå, og ironisk nok utgjorde nettopp rasjoneringskortene en av de mest ettertraktede varene.