World History Archive ARPL/Imageselect

Hvor dødbringende var bomben over Hiroshima?

Da atombomben traff Hiroshima i 1945, fikk det fatale og langvarige følger for både byen og dens innbyggere.

Kl. 8.15 den 6. august 1945 fikk innbyggerne i Hiroshima se et kraftig lysglimt på himmelen.

Så lød det et øredøvende brak før en gigantisk soppsky reiste seg ca. 12 km over den japanske byen.

Amerikanske fly hadde sluppet en atombombe over Hiroshima med samme styrke som ca. 16.000 tonn TNT-sprengstoff. Japan skulle tvinges til å kapitulere.

Undersøkelser har vist at ca. 90 prosent av japanerne som var innenfor en radius på 1 km fra bombens treffpunkt, ble drept øyeblikkelig.

Men bombens ødeleggelseskraft var veldig konsentrert, og i en av­stand av ca. 5 km fra nullpunktet hadde de fleste gode sjanser til å overleve den umiddelbare eksplosjonen.

Så å si alle bygningene innen 2,5 km fra eksplosjonsstedet i Hiroshima ble jevnet med jorden.

© lzoller

Det anslås at ca. 140.000 av en befolkning på ca. 350.000 døde som en følge av atombomben over Hiro­shima i 1945.

Men de neste årene fortsatte den radioaktive strålingen å koste liv.

Mange overlevende fikk ødelagt celler og vev i kroppen, og et par år etter angrepet registrerte forskerne de første krefttilfellene.

En kvalifisert gjetning er at ca. 60.000 mistet livet på grunn av strålesyke i tiårene etter krigen.