Hvor intelligente var nazistene?

Hvor høy var nazistenes intelligens? Det avslører rapporter fra rettsoppgøret etter andre verdenskrig.

Nazister ble IQ-testet før rettsoppgjør

Hermann Göring, en av de mest latterliggjorte nazistene, var faktisk alt annet enn dum. Det viser dokumenter fra rettsoppgjøret etter andre verdenskrig. Nazitoppene som ble stilt for retten i Nürnberg, var stort sett alle rimelig intelligente.

Konklusjonen stammer fra den amerikanske psykiateren Douglas Kelley, som testet de tiltalte nazistene før rettssaken.

Nazister skåret høyt på IQ-testen

Bare tre av 20 havnet i normal intelligens-området. Resten var enten svært intelligente eller superintelligente.

Selv om Hermann Göring ikke hadde den høyeste intelligenskvotienten blant de tiltalte, skåret han ganske høyt: 138 – for øvrig det samme som Hitlers etterfølger, Karl Dönitz.

Kelly utførte en rekke prøver på nazistene - blant annet også en IQ-test som brukes til å vurdere personers intelligens.

Testen viste at tre av de 21 tiltalte nazistene hadde en IQ på litt over 100 og derfor måtte sies å ha gjennomsnittlig intelligens. Resten var Hitlers tidligere håndlangere og endte enten i kategoriene "meget intelligent" eller "superintelligent".

Den som skåret høyest, var finansminster og banksjef Hjalmar Schacht som klarte 143. Selv om Hermann Göring ikke hadde den høyeste intelligenskvotienten, kom han ganske høyt og endte på 138, det samme som Hitlers etterfølger, Karl Dönitz.

Arthur Seyss-Inquart. IQ 143. Rigskommissær for Holland

Nazistene lå i toppen av IQ-testen

I tillegg til IQ-testen ble nazistene også utsatt for ulike personlighetstester. Kelly håpet å avdekke bestemte brister i nazistenes personlighet, noe som kunne forklart hvorfor de deltok i Det tredje rikes brutale forbrytelser.

Til Kellys skuffelse viste nazistene seg å være ganske vanlig og litt småkjedelige mennesker. De var hverken mer voldelige eller mer følsomme enn andre, og de levde ganske ordinære liv som del av en familie.

Til slutt måtte en desillusjonert Kelly innrømme at selv om nazistene var ekstremt intelligente, atskilte de seg ikke fra andre mennesker.

Julius Streicher. IQ 106. Redaktør for ­“Der Stürmer”