German Federal Archive/Wikipedia
nsdap hitler nazisme

Hvor mange medlemmer hadde NSDAP?

Deutsche Arbeiterpartei (DAP) ble dannet i München i 1919. Hitler meldte seg inn i januar året etter og overtok ledelsen senere samme år. Partinavnet ble kort etter endret til Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP).

Da tallet på medlemmer var på sitt høyeste under andre verdenskrig, hadde partiet hele 8,5 millioner medlemmer av en samlet befolkning på ca. 80 millioner. NSDAP var det eneste lovlige­ partiet.

Mange tyskere meldte seg inn da NSDAP overtok makten i 1933, men allerede før valget hadde partiet to millioner medlemmer. Etter 1933 var medlemskap i partiet en nødvendighet for enhver som ville gjøre karriere innenfor det offentlige.

De aller fleste embetsmenn og leger var medlemmer.Reelt hadde NSDAP rundt en million aktive og dedikerte medlemmer. Blant dem var stort sett alle som hadde stillinger i regjeringen, hæren og i statsadministrasjonen.

51 prosent av partiets medlemmer tilhørte middelklassen, mens 35 prosent var fra arbeiderklassen. Sju prosent var bønder, og ytterligere sju prosent tilhørte overklassen.