Hvor mange soldater døde i andre verdenskrig?

Hvilket land mistet flest soldater under krigen?

Hvilket land mistet flest soldater under krigen?

Over 22 millioner soldater falt under andre verdenskrig, men tallet er trolig for lavt.

Andre verdenskrig er den konflikten i menneskehetens historie som har kostet flest menneskeliv, men det eksakte antallet blir nok aldri kjent.

Mange soldater døde for eksempel uten å bli registrert – særlig i massakrene som flere av krigens parter sto bak. Dessuten blir statistikkene hele tiden revidert.

Sovjetunionen mistet flest soldater

Etter at arkivene i det tidligere Sovjetunionen ble offentlig tilgjengelige, har materialet fått antall drepte til å stige betraktelig. Men fordi alle de relevante dokumentene ennå ikke er gjennomgått, kan tapstallet lett vise seg å være enda høyere.

Sovjetunionen led de største tapene. Bare i de to første månedene etter at Sovjetunionen kom med i krigen, ble rundt én million av landets soldater drept.

USA og Storbritannia slapp relativt billig, fordi deres styrker bare deltok i tunge kamper i Europa i krigens siste år.