Hvor mange soldater døde i andre verdenskrig?

Hvilket land mistet flest soldater under krigen?

Over 22 millioner soldater falt under andre verdenskrig, men tallet er trolig for lavt.

Andre verdenskrig er den konflikten i menneskehetens historie som har kostet flest menneskeliv, men det eksakte antallet blir nok aldri kjent.

Mange soldater døde for eksempel uten å bli registrert – særlig i massakrene som flere av krigens parter sto bak. Dessuten blir statistikkene hele tiden revidert.

Sovjetunionen mistet flest soldater

Etter at arkivene i det tidligere Sovjetunionen ble offentlig tilgjengelige, har materialet fått antall drepte til å stige betraktelig. Men fordi alle de relevante dokumentene ennå ikke er gjennomgått, kan tapstallet lett vise seg å være enda høyere.

Sovjetunionen led de største tapene. Bare i de to første månedene etter at Sovjetunionen kom med i krigen, ble rundt én million av landets soldater drept.

USA og Storbritannia slapp relativt billig, fordi deres styrker bare deltok i tunge kamper i Europa i krigens siste år.