Imperial War Museums

Hvor mange tanks hadde de allierte?

De alliertes evne til å holde krigsindustrien i gang var avgjørende for 2. verdenskrig, for da utmattelseskrigen satte inn, var det fabrikkenes kapasitet som gjorde utslaget.

I løpet av 2. verdenskrig sendte de allierte ut ca. 230.000 fabrikknye stridsvogner på slagmarken. Aksemaktene klarte kun å levere omlag 51.000.

Og nettopp denne forskjellen på de to krigspartenes evne til å holde krigsindustriens hjul i gang, ble avgjørende for krigens utfall, fastslår den britiske økonomen Mark Harrison ved University of Warwick.

Aksemaktene taper momentum

I krigens første år var aksemaktene på offensiven fordi «fordelen i strategi og ildkraft gjorde det mulig for Tyskland og Japan å påføre store nederlag på en allianse som var dem økonomisk overlegen,» skriver Harrison i boken The Economics of World War II fra 1998.

Men da aksemaktene mistet momentum i 1941-42, startet en utmattelseskrig som de allierte var bedre rustet for.

På dette tidspunktet begynte «økonomiens grunnelementer å få fotfeste,» og «overlegne militære kvaliteter begynte å telle mindre enn overlegent BNP og befolkningstall.»

Dette kom bl.a. til uttrykk i produksjonen av stridsvogner.

Selv om tyskerne hadde god drift i fabrikkene i krigens første år, kunne de på sikt ikke hamle opp med særlig USAs og Sovjetunionens effektive industri og uendelige mengder av arbeidere.

Så mange stridsvogner ble produsert under 2. verdenskrig

USSR

102.800

USA

99.500

Storbritannia

29.300

Nazi-Tyskland

46.300

Japan

4800