Shutterstock

Hvorfor heter det molotovcocktail?

Følg molotovcocktailens historie gjennom et eksplosivt århundre. Få svar på om en molotovcocktail duger til noe i dag, og hvilke ingredienser er det egentlig som inngår i blandingen?

En molotovcocktail er uhyggelig lett å lage. Den kan fremstilles i enhver redskapsbod eller i en tilfeldig kjøkkenvask.

Derfor fortsetter den å dukke opp som underdogens
dødbringende kasteskyts.

Følg molotovcocktailens brokete historie her med eksempler fra blant annet Spania, Finland, England og Ukraina.

Innholdsfortegnelse

Hvordan fikk molotovcocktailen navnet sitt?

Navnet­ har sin opprinnels­e i vinterkrigen fra 1939 til 1940, da Sovjetunionens utenriksminister Molotov i en rekke radiosendinger nektet for at landet hans var i ferd med å invadere Finland.

Han påsto derimot­ at Sovjetunionen bare leverte mat til de sultende finnene. Derfor begynte befolkningen med dårlig skjult sarkasme å kalle­ bombene fra fiendens fly for «molotov­matkurver».

Det tok ikke lang tid før de ­finske styrkenes håndlagde­ brannbomber­ fikk tilnavnet «molotovcocktail».

Sovjetunionens utenriksminister fra 1939 til 1949, Vjatsjeslav Molotov

Sovjets utenriksminister Vjatsjeslav Molotov.

Du får alle detaljer om finnenes tapre kamp mot overmakten i artikkelen om vinterkrigen.

En del av et våpenkappløp

Molotovcocktailen var opprinnelig en del av et spesielt våpenkappløp. Den var nemlig svaret på en ny våpenforms entré på kampplassen: stridsvognen.

Pansrede stridsvogner hadde gjort sitt inntog i 1917 under første verdenskrig på de alliertes side. De første stålvognene på larveføtter hadde mange barnesykdommer. De hadde det med å koke over, gå i stå eller havarere i bombekratrene i ingenmannsland. Men de spredte også død og ødeleggelse – og ikke minst: frykt. Da stridsvognen først var satt til verden, ville derfor alle ha den.

I dag forbinder mange molotovcocktailen med undertrykte folks frihetskamp, men det er faktisk fascister som tilskrives æren for å være de første til å benytte seg av en brannbombe i stil med den senere molotovcocktailen.

Finsk molotovcocktail

1) Finsk molotovcocktail med fastgjort stormfyrstikk. 2) Finsk vintersoldat med fattigmannsgranaten i beltet sitt.

© Ohto Kokko/Wikimedia Commons

Brannbomber i den spanske borgerkrigen

Molotovcocktailer fikk sin ilddåp under den spanske borgerkrigen i slaget om Seseña.

Høsten 1936 nærmet general Francos styrker, nasjonalistene, seg med foruroligende fart Madrid, som var under republikanernes herredømme. Republikanerne hadde imidlertid en trumf i ermet.

Hæren hadde nemlig nettopp blitt forsterket med sovjetiske T-26-tanks. Det var derfor med en styrke på 15 den gang hypermoderne tanks at den republikanske hæren kunne iverksette en motoffensiv ved Seseña, som ligger 30 kilometer fra Madrid.

De nye sovjetiske tanksene var både slagkraftige og effektive, men nasjonalistene hadde på sin side funnet på et triks som har brennemerket Seseñas sovjetiske stridsvognstyrke til evig tid.

I slagets hete klarte nemlig nasjonalistene å isolere tre stridsvogner og sette dem ut av kraft med et nytt improvisert våpen: en enkel brannbombe. Denne forløperen for molotovcocktailen besto av kun tre ting:

  • en flaske
  • bensin
  • en tennsats i form av et en stoffbit som var fuktet i en brennbar væske

Ånden var nå ute av flasken, og i resten av krigen ble den spanske cocktailen brukt av både nasjonalister og republikanere.

Molotovscocktailer fra den spanske borgerkrigen

Republikanske soldater i den spanske borgerkrigen utrustet med geværer og brannbombe.

© Wikimedia Commons

6 millioner molotovcocktailer i Storbritannia

Andre verdenskrig begynte katastrofalt for britene. Etter få ukers krig var de allierte overmannet i nazistenes Blitzkrieg. Bare en feberredning i form av evakueringen ved Dunkerque i mai/juni 1940 sikret at ikke alle britiske og allierte styrker strandet på kysten av Nord-Frankrike.

Etter Dunkerque spredte panikken seg i Storbritannia, og England begynte å belage seg på invasjon. Det involverte også å hente inspirasjon fra brannbombene fra den spanske borgerkrigen og finnenes molotovcocktailer.

General Ironside, sjefen for den britiske generalstaben, beskrev i juni 1940 sin visjon for bruken av molotovcocktailer i Storbritannia til ledere av «Home Guard», det britiske heimevernet:

«I want to develop this thing they developed in Finland, called the ‘Molotov cocktail’, a bottle filled with resin, petrol and tar which if thrown on top of a tank will ignite, and if you throw half a dozen or more on it you have them cooked.»

Disse tankene resulterte i at det i løpet av 1940 ble satt i gang en gigantisk produksjon av britiske brannbomber. Bombene gikk under navnene A.W. Bomb, SIP Grenade eller NO. 76 Grenade. Totalt ble det produsert ikke mindre enn seks millioner britiske molotovcocktailer. Invasjonen kom som bekjent aldri, og tiltroen til brannbombenes effektivitet ble også gradvis redusert.

Stridsvogn antent av molotovcocktail, USA 1942.

Fil: tanks-molotovcocktail-forsoek.jpg
Alt:
Copy:
Image caption: Amerikanerne utførte også forsøk med molotovcocktailer mot tanks. Her i 1942 ved Fort Belvor i Virginia ser det ut som om stridsvognen tapte.

© Howard Libermann, Library of Congress

Britiske brannbomber faller igjennom i tester

Ingrediensene i en molotovcocktail

Oppskriften på en molotovcocktail er såre enkel, og man kan finne frem til den på nettet i løpet av brøkdelen av et sekund.

Dette er ikke stedet for bombemanualer. Vi vil begrense oss til å beskrive de fire grunnleggende ingrediensene som gjør molotovcocktailen til et farlig våpen.

En flaske

Flasken skal lett kunne knuses når den treffer målet. Beholderen må samtidig ha en viss soliditet, så den ikke går i stykker under transport eller før bruk. En sjampanjeflaske eller en whiskyflaske er dermed bedre enn en hvitvinsflaske med tynt glass.

Allerede tidlig i molotovcocktailens historie fant finske partisaner ut at flasken med størst sannsynlighet ville gå i stykker og dermed ta fyr når den tr

Brennbar væske

Det kan brukes mange forskjellige typer væske og ofte flere forskjellige i en ekte cocktail. Bensin er en klassiker i en molotovcocktail. I Spania var det for eksempel ren bensin som ble brukt. Finnene foredlet blandingen ved å bruke både husholdningssprit, tjære og bensin.

Gjennom tidene har praktisk talt alle typer brennbare væsker blitt brukt, inkludert: petroleum, alkohol, diesel, tresprit, flydrivstoff og napalm.

Klebrig ingrediens

Ofte helles ingredienser som gummi eller tjære i den brennbare væsken. Dette er med på å gjøre væsken ekstra klebrig. For eksempel kan man ganske enkelt helle tilfeldige rester av gummi i den kjemiske væsken. Gummien vil med tiden løses opp, slik at væsken blir mer klebrig og lettere fester seg til målet når den er antent.

Tennsats

Den enkleste versjonen av tennsatsen til en molotovcocktail er en klut fuktet i en brennbar væske. Det er den kluten som antennes like før prosjektilet kastes.

Finnene festet stormfyrstikker på molotovcocktailene sine under vinterkrigen. Det ga større sikkerhet for at bombene ville ta fyr når de traff målet.

Hjemmelagde molotovcocktailer

Ukrainere produserer molotovcocktailer i Uzjhorod i det østlige Ukraina.

© Shutterstock

Kan en molotovcocktail ødelegge en stridsvogn?

Mye har skjedd innen tanksteknologi siden den spanske borgerkrigen. Pansringen til moderne stridsvogner er i dag så massiv med tykke stålplater, kevlar og nanoteknologiske keramiske plater at en molotovcocktail sjelden kan forårsake mye skade.

Hvis en tanks skal ufarliggjøres i kortere eller lengre tid, krever det mye flaks og presisjon.
Ventilasjonssystemet i en tanks er et svakt punkt på papiret, men moderne tanks er utstyrt for å tåle både kjemiske, biologiske og til og med atomangrep.

En molotovcocktail kan i beste fall forårsake skade på ytre installasjoner på stridsvognen som antenner, eksterne våpensystemer og optisk utstyr. I tillegg kan den generelle panikken, varmen fra brannbomben og røyken som utvikles, redusere effektiviteten til stridsvognen i lengre eller kortere perioder. Det kan gi muligheten til å sette inn nådestøtet med mer effektive våpensystemer eller med en veritabel kanonade av supplerende molotovcocktailer.

Demonstrant kaster molotovcocktail under uroligheter i Kyiv i Ukraina i 2014.

© Shutterstock

Molotovcocktailer i protestdemonstrasjoner

Molotovcocktailer har siden 60-årene vært et foretrukket våpen i tilspissede politiske protestdemonstrasjoner, studentopprør og andre former for sivile protester. De brukes her ofte som supplerende kasteskyts til stein og andre improviserte prosjektiler.

I denne typen konfrontasjoner er det ofte ikke stridsvogner demonstrantene møter, men heller politifolk eller soldater til fots kun med skjold og hjelmer som beskyttelse. Denne typen infanteri kan støttes av pansrede mannskapskjøretøy og vannkanoner.

I denne typen konfrontasjoner er molotovcocktailen plutselig på høyde med motstanderne i våpenkappløpet. De fleste har i hvert fall sikkert flere bilder på netthinnen av politikjøretøy som er satt i brann av en fulltreffer fra en molotovcocktail.

Poltifolk i kampuniform mellom branner antent av molotovcocktailer

Greske poltifolk i kampuniform mellom branner antent av molotovcocktailer under uroligheter i Thessaloniki i 2018.

© Shutterstock

Eksempler på bruk av molotovcocktailer i nyere tid

Molotovcocktailer brukt av US Marines i Irak

Molotovcocktailen har ofte vært den svakere parts middel til å slå til igjen. Derfor kan det virke rart at verdens mest avanserte militærregime i nyere tid også har studert den anarkistiske kokeboka. Amerikanske marinestyrker brukte sin egen versjon av molotovcocktailen under det andre slaget ved Fallujah i 2004.

Denne konflikten ble i utpreget grad utkjempet som en bykrig, og her improviserte US Marines sin helt egen blanding av molotovcocktailen. Den besto av 1 del vaskemiddel og 2 deler bensin. Den amerikanske vaskepulverbomben ble spesielt brukt under bykamper for å brenne opprørere ut husene og bygningene de gjemte seg i.

Når amerikanere, som har tilgang til de mest sofistikerte våpensystemene i verden, finner plass til noe så primitivt som en molotovcocktail i våpenarsenalet sitt, kan det bare bety én ting: Dagene for molotovcocktailen er ennå ikke talte.