Getty Images

Hvorfor vant de allierte over aksemaktene?

Tapte aksemaktene andre verdenskrig fordi de ikke klarte å produsere nok våpen?

Aksemaktene produserte for få våpen

Det er mange årsaker til at de allierte vant andre verdenskrig. En av årsakene var evnen til å produsere enorme mengder våpen.

Under andre verdenskrig produserte de allierte fire ganger så mange stridsvogner og maskingeværer og tre ganger så mange fly som motstanderne.

Derfor var allierte soldater stort sett alltid overlegne i ildkraft og i materiell på slagmarken.

De allierte produserte bombefly på samlebånd.

© Getty Images

Aksemaktene klarte ikke å erstatte tapene

De alliertes produksjonskapasitet gjorde at de hele tiden kunne erstatte ødelagt materiell med nytt, mens aksemaktene i det lange løp ikke kunne erstatte tapt materiell og derfor ble stadig svakere.

Kyniske regnestykker over de involverte landenes produksjon har fått enkelte historikere til å konkludere med at Japan i praksis tapte krigen mot USA idet de bombet Pearl Harbor.

Produksjonen deres kunne ganske enkelt ikke måle seg med USAs.