Japan identifiserer medlemmene av fryktet enhet

Japanske myndigheter har satt navn på medlemmene av militærenheten ”731”, som under andre verdenskrig foretok dødelige, medisinske eksperimenter på mange tusen fanger.

Over 3000 mennesker døde som følge av Enhet 731s medisinske eksperimenter.

© Bridgeman

En liste med til sammen 3607 navn, stillingsbetegnelser og personlige opplysninger på japanske soldater, leger, sykepleiere, kirurger og ingeniører som før og under andre verdenskrig utførte medisinske eksperimenter på levende fanger, er for første gang offentliggjort i Japan.

Det skriver flere internasjonale medier, blant dem den britiske avisa the Guardian og den japanske avisa the Japan Times.

”Det er første gang at nesten alle de riktige navnene og adressene på enhetens medlemmer er offentliggjort som et offisielt dokument”, uttaler professor Katsuo Nishiyama fra Shiga University of Medical Science i Japan til den japanske avisa. Han har jobbet i en årrekke for å få informasjonen frigitt.

Medisinske eksperimenter på levende

Enhet 731 var en hemmelig hærenhet som ble opprettet i 1936 med mål om å utvikle biologiske våpen til den japanske hæren.

I sitt arbeid sto enheten bak en lang rekke grufulle, medisinske eksperimenter og forsøk utført på levende menn, kvinner og barn fra blant annet Kina, Korea og Sovjetunionen.

Eksperimentene ble foretatt på fangene uten bedøvelse, og omfattet blant annet injeksjon av sykdommer som tyfus, kolera og tuberkulose samt fjerning og omplassering av fangenes lemmer og organer.

Over 3000 fanger døde som følge av eksperimentene.

Aper eller mennesker?

Det er Japans nasjonalarkiv som har utlevert medlemslisten til Katsuo Nishiyama.

Han vil blant annet undersøke om en bestemt forsker som var medlem av enheten, og som siden oppnådde akademisk anerkjennelse for en rekke forskningsresultater, bygde sine resultater på forsøk med aper, slik han selv påsto, eller om resultatene snarere hvilte på menneskeforsøk utført under krigen.

Nishiyama vurderer dessuten å offentliggjøre hele listen på nettet i håp om at offentliggjøringen vil kaste nytt lys over enhetens grusomme historie.