Public domain

Japansk krigsforbryter fikk bin Laden-behandling

Etter 2. verdenskrig fryktet USA at japanske krigsforbrytere ville ende opp som martyrer. Derfor fikk den verste av dem en spesiell skjebne.

Etter 2. verdenskrig ble den japanske generalen Hideki Tojo dømt for krigsforbrytelser. Etter hengingen kremerte amerikanerne liket. Det som så skjedde med asken, har vært en hemmelighet helt til nå.

Tojo, som også var statsminister mellom 1941 og 1944, hadde ansvaret for 14 mill. sivile kineseres død og utsultingen av krigsfanger.
Under arbeidet med en bok om japanske krigsforbrytere gjennomgikk historikeren Hiroaki Takazawa fra Tokyos Nihon universitet alle relevante dokumenter.

I National Archives i Washington støtte han på et hemmeligstemplet dokument fra 1948 som var underskrevet av en amerikansk major.

“Jeg attesterer herved at jeg mottok de jordiske levningene, overvåket kremeringen og personlig spredte asken til sjøs”, skrev majoren som het Luther Frierson.

I de amerikanske statsarkiver fant Takazawa dokumentet om Tojos skjebne.

© Hiroaki Takazawa/Nihon University

Amerikanerne ønsket å ydmyke Japan

“Jeg ble ikke overrasket, for jeg hadde hørt rykter om at krigsforbryternes aske ble spredt ut over havet. Foruten forsøket på å forhindre at de jordiske levningene ble glorifisert, tror jeg USAs militære var oppsatt på ikke å la asken komme tilbake til Japan som en siste, ultimativ ydmykelse”, forklarer Takazawa.

Amerikanske spesialstyrker brukte den samme fremgangsmåten etter at de hadde skutt Osama bin Laden i 2011. Det skjedde bl.a. for å forhindre at graven hans ble et samlingssted for ekstremister.