Jøder og tyskere flyktet fra Ukraina

Etter andre verdenskrig ble byen Zolkiew en del av Ukraina. Ukrainerne hatet jøder og forfulgte nådeløst etniske tyskere. Først måtte Beck flykte mot vest, snart måtte Clara og hennes familie også reise.

Fra flyktninger hører Clara om nazistenes gettoer der jøder blir stuet sammen og sultet ut før de blir kjørt til utryddelsesleirer.

Tysker flyktet fra hjembyen

Allerede en måned før Nazi-Tyskland kapitulerte, gikk tyskeren, Valentin Beck, hans kone og datteren Ala om bord i et tog og kjørte mot vest – bort fra truende ukrainske militsfolk. I Polen hadde han blitt lovet at han kunne overta en gård etter en jødisk familie som var omkommet i holocaust.

Beck brevvekslet med den jødiske Clara og hennes familie frem til 1970-årene.

Familien Beck hedret i Yad Vashem

I 1995 ble Valentin og Julia Beck æret for sin modige innsats under en seremoni i Yad Vashem - Jerusalems minnesmerke for holocaustofrene. 200 etterkommere av jødene som reddet livet ved å skjule seg under ekteparets hus, møttes. Datteren Ala deltok også, hun bodde i Krakow i Polen.

Jøder flyktet til Israel

For å komme bort fra Zolkiew, måtte Clara og hennes foreldre kjøre med de samme krøttervognene som fraktet jøder til konsentrasjonsleiren. Faren overtok i første omgang en oljemølle i den polske byen Legnica, men tanken på at jødene kunne få sin egen stat, lokket dem til Palestina i 1946. I 1957 flyttet Clara til New York med sin mann. Hun har i dag to sønner og fem barnebarn.

Også familien Patrontasch og familien Melman forlot Zolkiew i 1945. Da staten Israel ble etablert, emigrerte de til den nyfødte nasjonen og endte med å bo i samme gate som Clara og foreldrene. "Lille Zolkiew" kalte de kvartalet på spøk. De tre familiene forble nære venner.