Kjempet tyske og japanske styrker sammen under andre verdenskrig?

Opererte tyske og japanske styrker noen gang sammen i løpet av andre verdenskrig?

Da Italia overga seg i 1943, befant Reginaldo Giuliani seg i japansk havn. Japanerne overleverte ubåten til en tysk besetning.

Tyske og japanske enheter kjempet aldri side om side under andre verdenskrig. Men flere tyske handelsskip bevæpnet med kanoner, sjøminer og torpedoer opererte fra japanske baser i Det fjerne østen.

Forkledd som allierte eller nøytrale fartøyer, angrep de skipstrafikken i Det indiske hav, allerede før Japan trådte inn i krigen i desember 1941.

Flere tyske og italienske skip hadde hjemmehavn i det japanskokkuperte Singapore. I 1943 opprettet tyskerne en ubåtbase på øya Penang utenfor det nåværende Malaysia.

Samlet ble 41 tyske ubåter sendt av gårde mot Det fjerne østen, der de skulle jakte langs skipsrutene mellom Asia og Europa. Halv­parten ble imidlertid senket av allierte skip før de nådde frem.