Florian Huber/WWF

Krypteringsmaskin fra 2. verdenskrig funnet

Intakte kodemaskiner fra Nazi-Tyskland er sjeldne, men i Østersjøen fant dykkere en godt bevart Enigma ved en ren tilfeldighet.

Dykkere fra Verdens naturfond WWF var ute for å fjerne forsvunne fiskegarn på havbunnen da de oppdaget noe helt annet: En rusten skrivemaskin.

Ved nærmere ettersyn viste skrivemaskinen seg å være en topphemmelig kodemaskin som tyske krigsskip mottok ordrer over i 2. verdenskrig.

Den såkalte Enigma måtte for alt i verden ikke falle i de alliertes hender, så de ble rutinemessig kastet på sjøen når tyske skip og ubåter begynte å synke.

Enigmaen lå i Gelting bukt - der hvor Flensburg fjord løper ut i Østersjøen.

Flere bokstaver er klart synlige på Enigma-maskinens tastatur.

© Florian Huber/WWF

Hemmeligheten var allerede avslørt

Nettopp her ble mange hemmelige kodemaskiner kastet i havet i mai 1945 - kort før Tyskland kapitulerte.

Den gang visste ikke tyske sjøfolk at de allierte for lengst hadde knekket tyskernes kode og at det derfor ikke lenger var så viktig å holde Enigmaen hemmelig.

Godt bevarte Enigmaer er sjeldne

Selv om tyskerne fremstilte 100.000 krypteringsmaskiner før og under krigen, er dykkernes funn ganske spesielt.

De fleste Enigmaene ble nemlig ødelagt under krigen. Mange museer rundt om i verden har en Enigma, men de er lappet sammen av deler fra mange ødelagte maskiner.

En rusten, men intakt Enigma er derimot et særsyn. Arkeologene håper at restaureringen vil avsløre et serienummer så de kan identifisere skipet det tilhørte.