KZ-traumer ødela barns gener

En kontroversiell teori utledet av en forskergruppe i USA hevder at traumer fra KZ-leirene har påvirket genene til eks-fangenes barn.

Millioner av jøder ble drept i konsentrasjonsleirene, men noen overlevde. De overlevendes traumer endret neste generasjons gener, fastslår ny forskning.

Resultater fra sykehus i New York

Traumene som jødiske fanger pådro seg i konsentrasjonsleirene, forandret genene til barna deres. Slik konkluderer en forskergruppe ved Mount Sinai-sykehuset i New York som har undersøkt 32 jødiske menn og kvinner som alle overlevde nazistenes jødeforfølgelser.

DNA-undersøkelse av ofrenes barn

Forskerne analyserte DNA fra ofrenes barn og sammenlignet med jødiske familier som bodde utenfor Europa under andre verdenskrig. Analysen viser at barn av KZ-fanger har større tendens til å utvikle blant annet stressrelaterte lidelser.

«Genforandringene i barna kunne bare skyldes foreldrenes opplevelser under holocaust», sier nevrolog og psykiater Rachel Yehuda, som leder forskningen. Konklusjonen er kontroversiell fordi noen forskere tviler på at ytre påvirkninger som stress og røyking kan endre gener. Forsøk med dyr har imidlertid vist at for eksempel mus kan arve frykt fra foreldrene.

Les mer: SS skapte dødsfabrikken Auschwitz som ble et av historiens mest grufulle steder, og som ifølge historikere endte med å koste 1,1 millioner mennesker livet.