NARA
Soldat i 2. verdenskrig ved artilleri

Laser avslører hemmeligheter fra Hitlers siste offensiv

Offensiven på den skogkledde Ardennerryggen skulle snu krigslykken til Hitlers fordel, men fremrykningen endte med et blodig nederlag. Nå kartlegger forskere for første gang slagmarken i detalj.

Et av de blodigste slagene under andre verdenskrig fant sted mellom 16. desember 1944 og 16. januar 1945, da tyskere og allierte tørnet sammen i Ardennene mellom Belgia og Luxembourg.

Slagmarken i de vidstrakte åsene har vært uutforsket frem til nå, ettersom sporene etter slaget var skjult i ulendt terreng og under trærnes tette kroner.

Men nå gjør ny teknologi det mulig å se gjennom trekronene og utforske krigsskueplassens hemmeligheter, viser en ny studie.

I en artikkel i tidsskriftet Antiquity beskriver Birger Sticelbaut, arkeolog ved universitetet i Ghent i Belgia, og hans kolleger, hvordan de undersøkte skogsområdet ved hjelp av lidar (light detection and ranging).

Metoden går ut på å bruke laserstråler sendt fra en drone til å måle avstanden fra bakken til dronen. Målingen viser små høydeforskjeller i landskapet og danner grunnlaget for et 3D-bilde av skogbunnen.

Laserkart over slagmark i Ardennene

Forskerne har kartlagt en rekke tidligere ukjente detaljer som artilleristillinger (markert med lilla), bombekratere (svart) og nedgravde forsvarsstillinger (blå).

© STICHELBAUT ET AL. / ANTIQUITY 2023

Teknologiens hjelp er helt avgjørende, ettersom flyfoto ikke kan trenge gjennom trekronene på den flere hundre kvadratkilometer store slagmarken, og terrenget er for ufremkommelig til å undersøke til fots.

Kartlegging for å beskytte skogen

Så langt har metoden hjulpet forskerne med å identifisere rundt 1000 nye detaljer som artilleristillinger, utgravde forsvarsstillinger og bombekratere.

Funnene utfyller de historiske beskrivelsene av slaget, som Hitler innledet i et desperat forsøk på å snu krigslykken etter de alliertes fremrykning etter [D-dagen i juni 1944] (https://historienet.no/krig/2-verdenskrig/d-dagen).

Offensiven mislyktes, og fire måneder senere måtte tyskerne kapitulere.

Arkeologene håper at kartleggingen vil få myndighetene til å anerkjenne området som et krigsminnesmerke.

"Anerkjennelsen som krigsminnesmerke kan bidra til å beskytte området mot ødeleggende tiltak som avskoging", skriver forskerne.