Luftwaffe skulle holde hæren i live

Beregninger viste at den 6. armé trengte omtrent 500 tonn forsyninger om dagen for å overleve. Luftwaffe fikk i oppgave å levere dem.

Sovjetisk antiluftskyts skjøt ned mange tyske transportfly, og samtidig erobret Den røde armé flere av tyskernes flyplasser mot vest.

Da ringen strammet seg rundt den 6. armé i november 1942, forsøkte tyskerne å iverksette en gigantisk luftoperasjon.

Militære eksperter anslo at de 200 000 innesperrede soldatene trengte 500 tonn forsyninger hver eneste dag. Luftwaffe hentet fly fra alle frontavsnitt for å bidra, men likevel viste det seg snart at oppgaven var umulig.

I januar var hestene slaktet, og den 6. armé var nesten gått tom for diesel. Tyske forsyningsstyrker slepte maten og den sparsomme ammunisjonen frem til fronten på sleder.

Selv mens tyskerne fremdeles kontrollerte flyplassene i Gumrak og Pitomnik, klarte Luftwaffes flygere bare å frakte inn omtrent 150 tonn mat og ammunisjon om dagen.

Sovjetisk antiluftskyts skjøt ned mange tyske transportfly, og samtidig erobret Den røde armé flere av tyskernes flyplasser mot vest. Dermed tvang de flygerne til å lette fra flystriper som lå stadig lenger unna Stalingrad.

Etter Gumraks fall sto Luftwaffe overfor en helt umulig oppgave. Nå måtte alle forsyninger slippes ned i fallskjerm, og kassene falt like ofte på sovjetiske hender som tyske.