Shawshots/Imageselect
Messerschmitt slaget om England

Matematikere: Hitler kunne ha vunnet slaget om England

Historikerne har lenge hatt mistanke om at det var tysk inkompetanse som avgjorde slaget om England under 2. verdenskrig. Nå bakkes de opp av matematisk datasimulering.

Nazi-Tyskland kunne ha vunnet luftslaget om England hvis ikke tyskerne hadde begått flere taktiske brølere.

Det konkluderer forskere fra universitetet i York etter å ha brukt en datasimulator til å beregne hvilken effekt endringer i den tyske taktikken kunne hatt.

Over 90 prosents sjanse for tysk seier

“Simuleringene anslår at hvis de hadde innledet slaget tidligere og fokusert på å bombe landingsbanene, så hadde det britiske flyvåpenet kanskje blitt slått ut og en tysk invasjon gjort mulig”, skriver forskerne i en pressemelding.

Hvis Storbritannias vinnersjanse i det reelle slaget lå på f.eks. 50 pst., ville sjansen ifølge beregningene blitt redusert til mindre enn 10 pst. hvis tyskerne hadde fulgt den alternative taktikken.

Britene hadde for få piloter

Konkret skulle Luftwaffes sjef, Hermann Göring, ha innledet slaget den 18. juni – tre uker tidligere enn han gjorde.

En av luftkrigens avgjørende variabler var antall britiske piloter. Tyskerne hadde langt flere piloter og fly, og ifølge forskerne kunne de kontinuerlig ha angrepet flybasene til britene slapp opp for piloter eller fly.

Forskernes simulator er basert på en statistikkmetode kalt “Weighted bootstrap”, som kan teste alternative scenarier der slagets faser forlenges eller forkortes.

Den nye simulatoren kan ifølge forskerne også brukes på andre historiske begivenheter.