Ed Westcott / American Museum of Science and Energy/Wikipedia
2. verdenskrig

Når sluttet 2. verdenskrig?

Krigshandlingene stoppet i september 1945. Krigen ble ikke offisielt avsluttet før 31. desember 1946. Det skjedde da USAs president Harry S. Truman underskrev den såkalte Proclamation No. 2714, som erklærte alle krigshandlinger for avsluttet. Det skulle gå enda fire år før USA underskrev fredsavtaler med Japan og Tyskland. Fredsavtalen med Japan ble underskrevet 8. september 1951, og fredsavtalen med Tyskland 19. oktober.