Nazi-forskernes rivalisering kostet Hitler atombomben

Undersøkelser gjennomført av to amerikanske fysikere tyder på at de nazistiske forskerne var tettere på å gjøre Tyskland til atommakt enn hittil antatt.

Laboratoriet i Haigerloch er i dag ­omdannet til et museum som rommer en modell av nazistenes atomreaktor.

Nazistene var tett på å skape en atomreaktor som kunne føre til en atombombe. Rivaliseringen mellom de tre tyske forskergruppene som arbeidet med atomprosjekter, var grunnen til det ikke lyktes.

Det konkluderer de amerikanske fysikerne Timothy Koeth og Miriam Hiebert. De har bl.a. studert frigitte dokumenter om det tyske atomprogrammet.

“Hvis tyskerne hadde samlet sine ressurser i stedet for å holde dem adskilt i rivaliserende eksperimenter, ville de ha vært i stand til å bygge en funksjonsdyktig atomreaktor”, utdyper Hiebert.

Terninger var nøkkelen til reaktor

Fysikerne ble interessert i emnet i 2013, da Koeth fikk en uran-terning fra nazitiden i gave. Terningen fungerte som brenselselement til nazistenes forsøksreaktor i den sørtyske byen Haigerloch. Her skulle i alt 664 terninger holde en kjedereaksjon i gang, men uranmengden var for liten.

De andre tyske forskerteamene rådet over ca. 400 terninger: Hvis alle terningene var blitt samlet, ville reaktoren i Haigerloch ha fungert, mener Koeth og Miriam.

Nazi-uran endte på svartebørsen

Fysikerne har også gjennomgått de tyske forskernes opptegnelser og konkluderer at det vitenskapelige grunnlaget bak nazisternes reaktor var i orden.

Uranen i Haigerloch ble beslaglagt av de allierte, men størstedelen av de øvrige 400 terningene ble ikke funnet. Kilder tyder på at mange er blitt solgt på svartebørsen.

Uran-terningen Timothy Koeth fikk i gave, måler ca. 5 cm på hver side og veier 2,2 kg.