Shutterstock

Naziskip sprer farlig forurensning i Nordsjøen

Mer enn 80 år etter at det ble senket, forurenser et av Hitlers skip fortsatt. Og vraket er langt fra det eneste som lekker farlige kjemikalier, viser ny forskning.

Under 2. verdenskrig gikk hundrevis av skip ned med mann og mus. Og sammen med dem fulgte deres last av drivstoff og ammunisjon. Nå har forskere fra Gent universitet i Belgia undersøkt om disse skipsvrakene fortsatt utgjør en miljøfare etter ca. 80 år på havbunnen – og det er dårlig nytt.

Forskerne tok utgangspunkt i det tyske patruljefartøyet John Mahn, som ble senket utenfor kysten av Belgia i 1942. Fartøyet er representativt for mange andre skipsvrak, selv om det er et av de minste.

Undersøkelsen avslører at kjemikalier fra bl.a. skipets ammunisjon sprer seg i sjøen. Spesielt såkalte aromatiske hydrokarboner, som også finnes i avgasser fra biler, utgjør en stor fare for dyr og planter rundt skipsvraket.

De aromatiske hydrokarbonene stammer fra lekkende ammunisjon og skipets last med kullbrensel.

John Mahn var et belgisk fiskefartøy som tyskerne beslagla, bestykket og brukte som patruljebåt.

© wrecksite.eu

«Resultatene våre viser at ammunisjonsbeholderne kan bli gjennomrustet», forklarer prosjektleder Maarten De Rijcke fra Flanderns marineinstitutt.

Stoffene er kreftfremkallende

Selv i små mengder er hydrokarbonene farlige og står på listen over kreftfremkallende stoffer.

Det er anslått at det befinner seg mellom 2,5 og 20,4 millioner tonn drivstoff om bord på skipsvrak verden over.