Brev fra Heinrich Himmler er overraskende funnet

Hittil ukjente brev, dagbøker og fotografier fra en av Nazi-Tysklands mest fryktede menn, Heinrich Himmler, er offentliggjort.

Blant de flere hundre private brevene er også mange­ hittil ukjente bilder av Heinrich Himmler selv.

Himmler etterlot seg dokumenter

Det tyske magasinet Die Welt har offentliggjort utdrag av papirer som etter all sannsynlighet er skrevet av SS-lederen Heinrich Himmler, en av hovedkreftene bak holocaust. En jødisk samler oppbevarte papirene i flere tiår, og i dag befinner de seg i en bankboks i Tel Aviv. Det tyske Bundesarchiv har fått eksperter til å undersøke dokumentene, og ifølge arkivets leder, Michael Hollmann, er de ekte.

Himmler skrev hjem om Auschwitz

I samlingen er blant annet en brevveksling med hans kone Marga og datteren Gudrun fra 1928 til like før Himmlers selvmord i 1945. Selv om SS-lederen var dypt involvert i planleggingen av en av verdenshistoriens største forbrytelser, nevner han ikke drapene med ett ord. I stedet skriver han om dagligdagse ting.

  1. juli 1942 skriver han for eksempel til Marga at han blant annet skal til Auschwitz: "Er spent på om jeg kan telefonere derfra… Mange kjærlige hilsener og kyss! Din Pappi".

Fire dager senere beordrer han de første jødedeportasjonene til utryddelsesleirene.

Himmler kalte seg en "god gutt fra landet"

Til sammen sendte Himmler nesten 700 brev til sin kone som han i brevene fra før krigen kaller «elskede, gylne kvinne», mens han beskriver seg selv som en «god og gal landsens gutt», med henvisning til fortidens tyske leiesoldater.