Rynekseniora.pl & Shutterstock

Dyrehage ble skjulested for jøder på flukt

Warszawa Zoo ble plyndret under tyskernes invasjon av Polen i 1939. Mange dyr ble fjernet av nazistene, og burene ble senere brukt til et helt annet formål.

Da tyske styrker i september 1939 rullet inn i den polske hovedstaden, Warszawa, rykket de også inn i byens zoologiske hage.

Den gangen som i dag hadde dyrehagen mange eksotiske dyr – og de falt i smak hos tyskerne.

En del av dyrene ble ofret som forsøksdyr eller eksotiske jaktobjekter, mens de mer sjeldne ble transportert til zoologiske hager i Det tredje riket.

Konsekvensen var at mange av burene i dyrehagen sto tomme – til stor frustrasjon for byens innbyggere og dyrehagens direktør, Jan Zabinski.

Burene huset jødiske flyktninger

De tomme dyreburene viste seg nemlig å være ideelle gjemmesteder for mennesker på flukt.

Koordinert av Zabinski og hans kone Antonina ble burene redningen for flere hundre jøder under krigen.

De jødiske flyktningene oppholdt seg i burene fra noen dager til flere år – til den polske undergrunnsbevegelsen kunne hjelpe dem til å komme seg unna med falske pass og papirer.