Frihet, likhet og nazisme

Tyskerne skulle være lojale, kreative og flittige innbyggere i nazistaten. Høyere lønn, ferie og folketrygd sikret Hitler støtte – luksuslivet ble betalt av jødene og de okkuperte landene.