World History Archive/Imageselect
Barnevogner på et lebensborn-fødehjem

Hva var nazistenes Lebensborn-program?

Himmler hadde en klar visjon med Lebensborn-programmet: Bare det reneste ariske blod skulle finnes i årene på fremtidens borgere i Det tredje rike.

Lebensborn – “livskilde” på tysk – var en nazistisk organisasjon som sto bak et avlsprogram for mennesker.

Målet var å foredle den ariske rase ved å vise omsorg for “rase- og arvebiologisk verdifulle mødre og barn” og øke fødselsraten blant personer som levde opp til nazistenes raseteori – det vil si personer med rent arisk blod i årene.

For å øke fødselsraten etablerte organisasjonen kontakt mellom ariske kvinner og SS-folk som kunne få barn sammen.

Dessuten fikk raserene kvinner med mange barn en egen medalje.

Lebensborn sørget også for at ariske barn av enslige, ugifte mødre ble adoptert av raserene familier.

ABBA-medlem Anni-Frid Lyngstad blev født som Lebensborn-barn

Anni-Frid Lyngstad fra ABBA (nr. 2 fra høyre) ble født som Lebensborn-barn i Norge.

© Marka/Imageselect

Nettverket ble grunnlagt av SS-leder Heinrich Himmler i 1935 og spredte seg i løpet av 2. verdenskrig til de tyskbesatte landene.

Skandinaviske gener var spesielt ettertraktet, og tyskerne opprettet ca. ti Lebensborn-hjem i Norge. Der ble 8000 barn registrert.

I flere land søkte tyskerne foreldreløse barn med ariske trekk som ble adoptert av tyske familier. I noen tilfeller ble barn også kidnappet av nazistene.