Hvem brukte først heil-hilsenen?

Nazistene brukte flittig den særpregede hilsenen, men ideen om å hilse med strak arm var etter sigende inspirert av et av historiens største og mektigste imperier - Romerriket.

I 1925 bestemte Mussolini at alle sivilt ansatte i staten skulle bruke den romerske hilsenen.

© Daily Galaxy

Nazistene var ikke de første som gjorde heil-hilsen. Ordet heil fins også i det norrøne uttrykket «heil og sæl», som betyr «gid du må være frisk og lykkelig». Ideen med å hilse med strak arm hadde nazistene fått fra ­italienske fascister, som hadde brukt den såkalte romerske hilsenen siden rundt 1920.

Italienske fascister var opptatt av å vende tilbake til Romer­­­­rikets stolthet og mente at hilsenen deres stammet direkte fra det gamle imperiet.

Nasjonalist gjorde hilsenen populær

Historisk fins det imidlertid ingen bevis for at romerne brukte hilsenen, som først for alvor ble gjort populær av den italienske nasjonalisten Gabriele ­D’Annunzio.

Han skapte stumfilmen «Cabiria» i 1914, der romere bruker hilsenen – og han benyttet den selv flittig etter at han ble leder av den fascistiske bystaten Fiume i 1919.

Fransk maler skapte romernes hilsen

Med maleriet «Horatiernes ed» fra 1784 oppfant den franske maleren Jacques-Louis David ideen om at romerne hilste med strak arm.

Maleriet bygde på historiske kilder, men selve avbildningen var fri fantasi.

Bli enda klokere på maleriet her: