Polfoto

Hvem var den mektigste nazisten etter Hitler?

Albert Speer, Hermann Göring og Martin Bormann var alle en del av Hitlers innerste krets. Men førerens fulle fortrolighet gikk bare til én av dem.

Martin Bormann sto fra 1941 i spissen for alle partiets avtaler, og som Hitlers privatsekretær fra 1943 fikk han også førerens fulle fortrolighet.

Derfor er han en sterk kandidat til den mektitigste nazisten etter Adolf Hitler.

Lang jakt på innflytelse

Jakten på makt og innflytelse begynte allerede da Bormann i 1933 ble personlig sekretær for lederen av NSDAPs hovedkontor, Rudolf Hess.

Her involverte han seg selv i partiets beslutninger og overtok som sjef for kontoret åtte år senere.

Fortrolig privatsekretær

Tittelen ga Bormann kontroll med alle partiets innenlandske anliggender, og han påvirket særlig beslutninger om landets militære opprustning.

Føreren belønnet ham med en stilling som sin fortrolige privatsekretær.