Hugo Lehmann var gauleiter for Oberbayern fra 1928 til 1930.

© Imageselct

Hvilken funksjon hadde en gauleiter i Nazi-Tyskland?

I 1925 reformerte Hitler partiet sitt etter det feilslåtte ølkjellerkuppet. Samtidig delte han Tyskland inn i forskjellige gaue med tilhørende gauleiter. De fikk en helt spesiell og mektig rolle.

13. mai 2019 av Bue Kindtler-Nielsen

Gauleiteren var en regionleder innenfor nazistpartiet. Da Hitler reformerte partiet i 1925 etter det mislykkede ølkjellerkuppet, delte han Tyskland opp i forskjellige Gaue, et uttrykk fra middelalderen som ­betyr region. 

I starten var gauleit­eren bare leder av et valgdistrikt. Han skulle skaffe stemmer til nazistpartiet og støtte partilederne når de kom til området. 

Gauleiterne hadde egne uniformer og symboler.

© Tractor

Gauleiter ble den nest høyeste paramilitære rang

Da nazistene overtok makten i Tyskland i 1933, utviklet posten seg imidlertid til å bli den nest høyeste paramilitære rangen i landet, bare underlagt føreren. 

Selv om gauleitere i teorien bare fungerte som representanter for nazistpartiet som skulle gi råd til lokaladministrasjonen, var deres ord i praksis lov. 

Etter at nazistene innlemmet Østerrike, Tsjekkoslovakia og deler av Polen i slutten av 1930-årene, ble systemet utvidet ytterligere. I 1939 var Tyskland delt opp i 42 forskjellige Gaue

Kanskje du er interessert i