Imageselct

Hvilken funksjon hadde en gauleiter i Nazi-Tyskland?

I 1925 reformerte Hitler sitt parti etter det mislykte ølstuekuppet. Samtidig delte han Tyskland opp i forskjellige gauer med tilhørende gauleitere som fikk en helt spesiell og mektig rolle.

Gauleiteren var en regionleder innenfor nazistpartiet.

Da Hitler reformerte partiet i 1925 etter det mislykkede ølkjellerkuppet, delte han Tyskland opp i forskjellige G_aue_, et uttrykk fra middelalderen som ­betyr region.

I starten var gauleit­eren bare leder av et valgdistrikt. Han skulle skaffe stemmer til nazistpartiet og støtte partilederne når de kom til området.

Gauleiterne hadde egne uniformer og symboler.

Tractor

Gauleiter ble den nest høyeste paramilitære rang

Da nazistene overtok makten i Tyskland i 1933, utviklet posten seg imidlertid til å bli den nest høyeste paramilitære rangen i landet, bare underlagt føreren.

Selv om gauleitere i teorien bare fungerte som representanter for nazistpartiet som skulle gi råd til lokaladministrasjonen, var deres ord i praksis lov.

Etter at nazistene innlemmet Østerrike, Tsjekkoslovakia og deler av Polen i slutten av 1930-årene, ble systemet utvidet ytterligere.

I 1939 var Tyskland delt opp i 42 forskjellige Gaue.