Hvor høyt kunne kvinner klatre i Nazi-Tyskland?

Kunne kvinner få toppstillinger i det nazistiske hierarkiet?

Når «kvinneføreren» Gertrud Scholtz-Klink talte til sine medsøstre, var rangordenen tydelig. Det var mennene som satt fremst i salen.

I Hitlers Tyskland var kvinnens rolle å føde og oppfostre barn. Hun hadde derfor ingenting i landets ledelse å gjøre. Kvinner kunne bare innta offisielle lederstillinger i sine egne organisasjoner.

«Kvinneføreren» Gertrud Scholtz-Klink sto for eksempel i spissen for NS-Frauenschaft. Hun fungerte som rollemodell og belærte sine medsøstre om deres plikt til å underkaste seg, men hun hadde ingen reell makt.

Enkelte kvinner vant likevel innflytelse via sin kontakt med nazitopper. Filmskaperen Leni Riefenstahl var med på å forme propagandaen, og flygeren Hannah Reitsch leverte ideer til Luftwaffe.